KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
VEDA A VÝSKUM  >  Riešené výskumné projekty  > 

Riešené výskumné projekty

Aktuálne riešené grantové úlohy: 

Krízové scenáre socio-ekonomických dopadov hospodárskej krízy v regióne Žilinského samosprávneho kraja (1/0699/10 VEGA)

Komplexné modelovanie rizík ohrozujúcich bezpečnosť miest (1/0797/10 VEGA)

Inovácia obsahu študijného plánu predmetu Analýza podnikateľských rizík (369-026ŽU-4/2010 KEGA)

Analýza a klasifikácia spoločenských rizík a metódy ich skúmania (1/4624/07 VEGA)

Sociálne aspekty infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy (SK-BUL-01506 2007-2009 APVV)

Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering – eSEC (LLP-1-2009-1-SK-ERASMUS-EMHE)

Zvyšovanie účinnosti bezpečnostného systému regiónov (SK-PL, 031ŽU-4/2010)

Komparatívna analýza dôsledkov hospodárskej krízy a opatrení prijatých na ich zníženie v Slovenskej republike a Srbsku (SK-SR, 031ŽU-4/2010)

Aplikácia metód na riadenie rizik v projektovom manažmente (Inštitucionálny projekt FŠI 2010)

Ľudský faktor v krízovom riadení (Inštitucionálny projekt FŠI 2010)


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2018 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
05.04.2018 (14:19)