KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
KONFERENCIE  >  KONFERENCIA - RKS 2017  > 

KONFERENCIA - RKS 2017

 

22. medzinárodná vedecká konferencia

RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ 2016


 

24. - 25. mája 2017  
Žilina

 


 

KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany ČOREJOVEJ, PhD.

rektorky Žilinskej Univerzity v Žiline  

 


ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE:

prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.
prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.
prof. Ing. Anton OSVALD, CSc.


Pozvánka, Program konferencie, Prihláška s anotáciou, Šablóna príspevku*, Záväzná prihláška

Termín podania prihlášky na konferenciu RKS 2017 sa predlžuje do 10.4. 2017.


TEMATICKÉ SEKCIE:

Sekcia č. 1: Všeobecné zásady krízového riadenia
Sekcia č. 2: Bezpečnostný manažment – ochrana osôb a majetku
Sekcia č. 3: 
Ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky
Sekcia č. 4: 
Protipožiarna bezpečnosť, opatrenia a záchranné služby

SPRIEVODNÉ AKCIE:

  • predstavenie novej hasičskej techniky (statická ukážka)


 Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

*Pozn.: V zborníku budú uverejnené iba príspevky zaslané v stanovenom termíne. Príspevky bez prihlášky aktívneho vystúpenia na konferencii nebudú uverejnené v zborníku!

Z každej sekcie budú vybrané 3 najlepšie príspevky. Po oslovení autorov a doplnení  na rozsah 10-12 strán budú uverejnené v špeciálnom čísle vedecko-odborného časopisu Krízový manažment. Najlepšie príspevky v anglickom jazyku budú predložené po doplnení redakčnej rade časopisu Communications.

 

Program konferencie bude účastníkom konferencie upresnený začiatkom mája 2017.

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2017 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
13.06.2017 (08:17)