KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
KONFERENCIE  >  KONFERENCIA - RKS 2018  > 

KONFERENCIA - RKS 2018

 

23. medzinárodná vedecká konferencia

RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ 2018


 

23. - 24. mája 2018  
Žilina

 


 

KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany ČOREJOVEJ, PhD.

rektorky Žilinskej Univerzity v Žiline  

 


ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE:

prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.
prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.
prof. Ing. Jana MÜLLEROVÁ, PhD.


ProgramPozvánka (+rámcový program konferencie), Prihláška s anotáciou, Šablóna príspevku*, Záväzná prihláška


TEMATICKÉ SEKCIE:

Sekcia č. 1: Všeobecné zásady krízového riadenia
Sekcia č. 2: Bezpečnostný manažment – ochrana osôb a majetku
Sekcia č. 3: 
Ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky
Sekcia č. 4: 
Protipožiarna bezpečnosť, opatrenia a záchranné služby

SPRIEVODNÉ AKCIE:


 Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

*Pozn.: V zborníku budú uverejnené iba príspevky zaslané v stanovenom termíne. Príspevky bez prihlášky aktívneho vystúpenia na konferencii nebudú uverejnené v zborníku!

Z každej sekcie budú vybrané 3 najlepšie príspevky. Po oslovení autorov a doplnení  na rozsah 10-12 strán budú uverejnené v špeciálnom čísle vedecko-odborného časopisu Krízový manažment. Najlepšie príspevky v anglickom jazyku budú predložené po doplnení redakčnej rade časopisu Communications.

 

Program konferencie bude účastníkom konferencie upresnený začiatkom mája 2018.

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2018 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
13.07.2018 (13:55)