A+ A A-

Vedecká rada fakulty

Základné dokumenty VR FBI

    Rokovací poriadok vedeckej rady FBI

Zápisnice z rokovaní

Zloženie Vedeckej rady FBI

 

Predseda

    Dvořák Zdeněk, prof., Ing., PhD.

 

FBI ŽU v Žiline

Podpredseda

    Mózer Vladimír, doc., Ing., PhD.

 
FBI ŽU v Žiline

Členovia

    Adámek Milan, doc., Mgr., Ph.D.
    Belan Ľubomír, prof., Ing., CSc.
    Flachbart Jaroslav, Ing., PhD.
    Gozora Vladimír,  Dr.h.c. mpx. hc, prof., Ing., PhD.
    Hrnčiar Miroslav, doc., Ing., PhD.
    Hofreiter Ladislav, prof., Ing., CSc.
    Hollá Katarína, Ing., PhD.
    Jurčák Vojtech, prof., Ing., CSc.
    Kurilovská Lucia, doc., JUDr., PhD.
    Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD.
    Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD.
    Majerčák Jozef, prof., Ing., PhD.
    Maňas Pavel, doc., Ing., Ph.D.
    Novák Ladislav, doc., Ing., PhD.
    Osvald Anton, prof., Ing., CSc.
    Poledňák Pavel, prof., Ing., PhD.
    Ristvej Jozef, doc., Ing., PhD.
    Sivák Jaroslav, doc., Ing., CSc., MBA
    Spalek Juraj, prof., Ing., PhD.
    Szabo Stanislav, Dr.h.c., doc., Ing., Ph.D., MBA
    Sventeková Eva, doc., Ing., PhD.
    Šesták Bedřich, prof., Ing., DrSc.
    Šimák Ladislav, prof., Ing., PhD.
    Tomek Miroslav, doc., Ing., PhD.
    Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

 

FAI UTB Zlín, ČR
FBI ŽU v Žiline
FBI ŽU v Žiline
VŠEMVS v Bratislave
FRI ŽU v Žiline
FBI ŽU v Žiline
FBI ŽU v Žilina
AOS M.R.Štefánika, Lipt. Mikuláš
APZ v Bratislave
FBI ŽU v Žiline
FBI ŽU v Žiline
FPEDaS ŽU v Žiline
FVT Univerzita obrany Brno
FBI ŽU v Žiline
FBI ŽU v Žiline
FBI VŠB - TU Ostrava
FBI ŽU v Žiline
Alfa VS a.s., Bratislava
EF ŽU v Žiline
ČVUT v Prahe, ČR
FBI ŽU v Žiline
Policejní akademie ČR, Praha, ČR
FBI ŽU v Žiline
FBI ŽU v Žiline
FBI ŽU v Žiline

 

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva