A+ A A-

Komisie FBI

     • Rada kvality

     • Rada garantov

     • Rada ŠVOČ

     • Redakčná a technická rada časopisu "Krízový manažment"

     • Disciplinárna komisia

     • Graduačná komisia

     • Grantová komisia

     • Komisia Erasmus+

     • Edičná komisia

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva