A+ A A-

KÓLEGIUM DEKANA

Predseda
prof. Ing. Zdeněk Dvořák dekan FBI
Členovia

Flachbart Jaroslav, Ing., PhD.
Fekete Dávid, Bc.
Goč Milan, Ing.
Hollá Katarína, Ing., PhD.
Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD.
Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD.
Mitašová Veronika, Ing.
Mózer Vladimír, doc., Ing., PhD.
Sventeková Eva, doc., Ing., PhD.
Svetlík Jozef, Ing., PhD.
Šimák Ladislav, prof., Ing., PhD.
Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

vedúci katedry PI
zástupca študentskej komory AS FB
tajomník FBI
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing
vedúci katedry TVI
vedúci PVB
zástupca študentov III. stupňa štúdia
prodekan pre vedu a výskum
prodekanka pre vzdelávanie
predseda AS FBI
vedúci katedry KM
vedúci katedry BM

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva