A+ A A-

Dekanát Fakulty bezpečnostného inžinerstva

Poštová adresa Adresa sídla fakulty Telefón - spojovateľka Fax

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Ul. 1.mája 32
010 26 Žilina

041 / 513 1111 041 / 513 6620

 

 

Dekan fakulty

prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.    
tel.: 041 / 513 6600

 

Sekretariát

Katarína Zavadzanová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.: 041 / 513 6601

 

 

Prodekanka pre vzdelávanie
 

doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  
tel.: 041 / 513 6602

Prodekan pre vedu a výskum
 

doc. Ing. Vladimír MÓZER, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6797

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

a marketing

Ing. Katarína HOLLÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6610

 

 

Tajomník fakulty

Ing. Milan Goč
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  tel.: 041 / 513 6603

 

Referát pre vzdelávanie Referát pre vedu, medzinárodné vzťahy a marketing

 Mgr. Anna Košútová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6606, 6607

 Dana Baránková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6710

Gabriela Ďugelová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6605

 

 

Referát pre personálnu prácu

Referát pre financie a ekonomiku

Bc. Anna Kováčová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6611

 Alena Stenchláková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6609

 

  Referát správy sietí, výpočovej a komunikačnej techniky

Ing. Juraj Piják
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. tel.: 041 / 513 6612


Organizačná štruktúra FBI

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva