A+ A A-

Oficiálny spravodaj spoločnosti SCIO - Ako na VŠ? Február, 2016

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva - Prečo si vybrať našu školu Denník SME, Február 2016

sme 2016-02 fbi snimka

 

Zo Žilinskej univerzity najlepšia Strojnícka fakulta a Fakultu bezpečnostného inžinierstva - Žilinak.sk, November 2014

 Snímka

Spokojnosť absolventov s poskytnutým vzdelaním Civilná Ochrana, Február 2012

Snmka

 

 Plaketa J. A. Komenského

Meno oceneného Rok
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD. 2015
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 2015
doc. Ing. Jozef Kováčik, CSc.  2014
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 2014
prof. Ing. Anton Osvald, CSc. 2013
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc. 2013
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc. 2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. 2012
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD. 2012
doc. Mgr. Vladimír Míka,PhD. 2012
doc. PhDr. Jiří Horáček, PhD. 2016
doc. Ing. Ivo Milata, CSc. 2016

Cena prof. Ing. Jána Mikolaja, DrSc. 

Meno oceneného Rok
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 2015
Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2013
prof. Ing. Milan Dado, CSc. 2013
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 2011
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 2011

 

 

 

 

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva