A+ A A-

Dovoľujeme si informovať o aktualizácii akademického kalendára FBI 2015/2016

Zmeny nastali v termíne konania fakultného kola ŠVOČ a príjimacích pohovorov na 3. stupeň štúdia (PhD.)

Dávame do pozornosti pracovnú ponuku - brigádu pre študentov v oblasti ochrany majetku.

Zvýhodnené kurzy pre našich študentov:

  • Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany (PO),
  • Základná odborná príprava bezpečnostného technika (BOZP),
  • Aktualizačné odborné prípravy technikov.

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je

 

Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie

FBI ŽU v Žiline

pondelok až štvrtok

od 8:00h do 11:00h

Pomôcka pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov pre inžinierov.

Pomôcka pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov pre bakalárov.

Stránka 1 z 2
(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva