A+ A A-

Novinky (5)

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI

          Konečné výsledky - denné štúdium (14. a 16.6.2016)

          Konečné výsledky - externé štúdium (15. a 16.6.2016) 

 

O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

 

Čítať ďalej...

 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na Deň otvorených dverí FBI UNIZA, pričom počet účastníkov presiahol číslo 400 !!!! Veríme, že sa Vám páčilo a tešíme sa na Vás na príjímačkách alebo na ďalšom dni otvorených dverí v AR 2016/2017. Rovnako ďakujeme všetkým zložkám IZS a ostatnym záchanárom (vrátane psov a prasiatka), ktorí sa postarali o výborný program a taktiež členom Fakulty za plynulý priebeh celého dňa.

 

Kompletnú fotogaléria z podujatia bude čoskoro zverejnená na fakultnom webe a výber fotografií si môžete pozrieť na facebooku

Čítať ďalej...

Informácia z rokovania Rady vysokých škôl (RVŠ) 1.12.2015:

Objem finančných prostriedkov pre vysoké školy je nedostatočný a nevytvára

Čítať ďalej...
(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva