A+ A A-

Prijímačky - 2016 - výsledky

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI

          Konečné výsledky - denné štúdium (14. a 16.6.2016)

          Konečné výsledky - externé štúdium (15. a 16.6.2016) 

 

O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva