A+ A A-

Akademický kalendár - aktualizácia

Dovoľujeme si informovať o aktualizácii akademického kalendára FBI 2015/2016

Zmeny nastali v termíne konania fakultného kola ŠVOČ a príjimacích pohovorov na 3. stupeň štúdia (PhD.)

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva