A+ A A-

Rada vysokých škôl – oznámenie

Informácia z rokovania Rady vysokých škôl (RVŠ) 1.12.2015:

Objem finančných prostriedkov pre vysoké školy je nedostatočný a nevytvára

podmienky na rozvoj vysokých škôl, necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje konkurencieschopnosť a už blízku budúcnosť Slovenska.

Rada sa zároveň pre nízky pridelený objem finančných prostriedkov pre vysoké školy na rok 2016 a dlhodobé neakceptovanie pripomienok RVŠ k predchádzajúcim metodikám odmietla k návrhu vyjadriť. RVŠ pripomína, že podiel výdavkov vynakladaných na vysoké školy z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky dlhodobo stagnuje na úrovni 0,9 percenta. V ostatných krajinách V4 je podiel prostriedkov z HDP vynakladaných na vysoké školy o 33 percent vyšší a v krajinách OECD až o78 percent vyšší ako na Slovensku. RVŠ verí, že svojím zásadným postojom upozorní verejnosť na alarmujúco nízky plánovaný objem financií pre vysoké školy v budúcom roku, čo ohrozuje úroveň vzdelávania mladej generácie tak, aby bola schopná konkurencie vo svete.

K RVŠ sa pripojila aj Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ).

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva