A+ A A-

Katedra krízového manažmentu

Vedúci katedry

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.


Sekretariát

Iveta Gašpieriková

Kontaktné údaje

Tel:  +421 41 513 6701
Mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Web: http://fbi.uniza.sk/kkm

KKM logo

Personálne obsadenie

Pracovníci katedry:

Benedik Vladimír, Ing., PhD.

Buganová Katarína, Ing., PhD.

Gašpieriková Iveta

Hollá Katarína, Ing., PhD.    (prodekanka)

Hudáková Mária, Ing., PhD.

Kelíšek Alexander, Ing., PhD.

Klučka Jozef, doc., Ing., PhD.

Kováčová Jana, Mgr. PhD.

Míka Vladimír, doc., RSDr., Mgr., PhD.

Moricová Valéria, Mgr., PhD.

Novák Ladislav, doc., Ing., PhD.

Ristvej Jozef, doc., Ing., PhD.

Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD.

Šimák Ladislav, prof., Ing., PhD.

Titko Michal, Ing., PhD.

 

Externí pracovníci:

 

Marchevka Peter, Ing., PhD.

Sivák Jaroslav, doc., Ing., CSc.

Sláviček Milan, JUDr., PhD.

Szakállos Ladislav, Ing.

Šípoš Jozef, Ing.

Interní doktorandi:

Adamíková Jana, Ing.

Dvorský Ján, Ing.

Havko Ján, Ing.

Janasová Denisa, Ing.

Mitašová Veronika, Ing.

Ondrúšková Helena, Ing.

Pavlenko Tomáš, Ing.

Valášková Zuzana, Ing.

 

 

Externí doktorandi:

 

Beňo Peter, Ing.

Lajtoch Jiří, Ing.

Mahdoň Luboš, JUDr. Ing.

Peterek Kamil, Mgr.

Riska Tomáš, Ing.

Profil katedry krízového manažmentu

Katedra krízového manažmentu je pracoviskom FBI ŽU, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru občianska bezpečnosť v študijnom programe krízový manažment.

Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí krízový manažment, krízové plánovanie, riešenie krízových situácií, teória rizík, legislatíva krízových situácií, analýza podnikateľských rizík a ďalšie odborné, manažérske a ekonomické predmety.

Vedecká práca je orientovaná na rozvoj teórie a praxe krízového manažmentu, riešenie krízových javov a na objasňovanie ich ekonomických, sociálnych, psychologických a iných súvislostí. Ďalej zahŕňa krízový manažment vo verejnej správe, teóriu rizík a riadenie rizík.

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva