A+ A A-

Zahraničné vedecko-výskumné projekty

proj rain2 7RP - Analýza rizík infraštruktúrnych sietí vyvolaných extrémnym počasím
cobacore 7RP - Komplexná obnova zameraná na spoločnosť      Meteo stanica na FBI
cipac logo  DG Home Affairs - Critical Infrastructure Protection  Against  Chemical Attack
ERA header logo bw FP7-REGPOT - Enhancing Research and innovAtion dimension of the University of Zilina in intelligent transport systems
(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva