A+ A A-

Domáce vedecko-výskumné projekty

Logo FIREFF APVV - Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení
 logo univerzitny vedecky park SK 2 ESF - Univerzitný  vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva