Tútori

 Tútori ročníkov a študijní poradcovia v akademickom roku 2015/2016

TÚTORI v AR 2015/2016 (denné štúdium)

Ročník Bezpečnostný manažment  Záchranné služby  Krízový manažment  Bezpečnosť a ochrana KI
Denné bakalárske štúdium
1. Ing. Andrea Byrtusová, PhD. doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. Mgr. Jana Kováčová, PhD. Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.
2. Ing. Vlastimil Mach, PhD. doc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Ing. Mária Hudáková, PhD. Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
3. Ing. Štefan Jangl, PhD. Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. Ing. Alexander Kelíšek, PhD. doc. Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Denné inžinierske štúdium
1. doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. Ing. Jozef Svetlík, PhD. Ing. Katarína Buganová, PhD.                  -               
2. Ing. Zuzana Zvaková Ing. Jaroslav Flachbart, PhD. doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.         -      

 

TÚTORI v AR 2015/2016 (externé štúdium)

Ročník Bezpečnostný manažment  Záchranné služby  Krízový manažment  Bezpečnosť a ochrana KI
Externé bakalárske štúdium
1. Ing. Andrea Byrtusová, PhD. prof. Ing. Jana Műllerová, PhD. Bc. Ing. Vladimír Benedik, PhD. -
2. Ing. Vlastimil Mach, PhD. Ing. Gašpercová Stanislava, PhD. - -
3. Ing. Štefan Jangl, PhD. Ing. Michal Orinčák, PhD. - -
Externé inžinierske štúdium
1. doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. doc. Ing.  Vladimír Mózer, PhD. doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD. -
2. Ing. Zuzana Zvaková Ing. Iveta Coneva, PhD. Mgr. Valéria Moricová, PhD. -

 

Študijní poradcovia:

Bezpečnostný manažment:

Záchranné služby:

Krízový manažment:

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry:

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

doc. Ing. Dagmar Vidriková, PhD.

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva